[ Bedrijfsprofiel ]
     
 

Bedrijfsprofiel

Ons belangrijkste uitgangspunt is respect voor het monument terwijl de bouwtechnische gebreken op een juiste manier worden hersteld, zonder het monument of de uitstraling van het monument te schaden.
In de praktijk betekent dit dat er voor iedere opdracht opnieuw naar een creatieve en unieke oplossing gezocht moet worden die de waarde van het monument niet in gevaar brengen. Daarom bepalen wij door midel van inspectie en analyse de monumentwaarde van ieder onderdeel dat gerestaureerd of gerenoveerd moet worden.

Bouwhistorisch onderzoek

Om deze waarden te kunnen bepalen wordt er altijd vooraf een uitgebreid onderzoek gedaan. Behalve de bouwhistorische inzichten is dit onderzoek noodzakelijk om de kennis te vergroten over het historische object. Tijdens een bouwhistorisch onderzoek wordt het gebouw van top tot teen onderzocht: van een diepgaande documentatie tot een materiaal- constructie- en detailonderzoek.

Dit onderzoek biedt een stevige en zekere basis om vervolgens de bouw- en restauratieplannen te kunnen beoordelen en op de juiste manier het gebouw kunnen conserveren en restaureren.

  Home  |  Bedrijfsprofiel  |  Projecten  |  Contact  |  Leveranciers
 
  ©Bureau voor Bouw- en Restauratieadvies A. van Dijk V.O.F. 2007